Salgs- og leveringsbetingelser

Priser/Betaling
Alle priser er oplyst i danske kr. (DKK) og er inkl. moms. Eventuelle restordrer eftersendes fragtfrit, så snart de er kommet på lager.
Bestillinger forudsætter, at man har oprettet sig som bruger på webshoppen. Fakturering sker udelukkende via fremsendelse af PDF-månedsregning pr. e-mail. Det er ikke muligt at betale med kreditkort. Alle nye kunder skal godkendes og kreditvurderes, inden en vareforsendelse kan finde sted. Kun salg til tandlægefaglige kunder. Vi forbeholder os derfor ret til at afvise ikke tandlægefaglige kunder.

Betalingsbetingelser
Løbende måned + 10 dage.
Kreditering af returvarer foretages, når vi har modtaget de returnerede varer. Eventuelle kreditnotaer vil blive fratrukket på den efterfølgende månedsregning.
Ved for sen indbetaling påregnes renter og gebyrer i henhold til gældende dansk lov.

Levering
Bestillingerne sendes med DPD/PostNord, GLS eller Bring. Køber har ikke mulighed for at vælge transportør. Leverancer er fragfrie, men ved køb for mindre end kr. 750,00 inkl. moms pålægges ordren et ekspeditionsgebyr på kr. 79,00 inkl. moms. Undtagelse: Køb af gipsprodukter. Disse pålægges altid fragt. Prisen for fragt af gips er kr. 3,50 inkl. moms pr. kg.
Leveringstiden er 2-3 dage. Varer, som ikke lagerføres, har dog længere leveringstid. Der skal påregnes 1-2 dages ekstra leveringstid ved nyoprettelse på webshoppen, da kunden først skal godkendes og kreditvurderes, før ordren kan ekspederes.

Fortrydelses- og returret
Der er 14 dages fuld returret, forudsat at varerne returneres i uåbnet og original emballage. Returnering sker for købers egen regning og risiko. Undtaget for returret er specielt hjemtagne produkter.
Alle PluLine-produkter kan testes uden risiko. Dvs., at hvis du køber et PluLine-produkt, og det ikke svarer til dine forventninger, så kan både anbrudte og uåbnede varer returneres. Dette gælder op til 1 måned efter købsdato.
Ved returnering vedlægges kopi af den originale følgeseddel.

Forbehold
Vi tager forbehold for eventuelle skrivefejl o.l. samt prisændringer. Der henvises endvidere til Pluradents gældende handelsbetingelser. (NB: Der bør laves et link til vores aktuelle handelsbetingelser via navnet ”Pluradent”.)

Terms and Conditions

Prices / Payment
All prices are stated in Danish kroner (DKK) and are incl. VAT. Any back orders will be sent free of charge as soon as they are in stock.
Orders assume that you have set up as a user on the webshop. Invoicing is done solely through the submission of PDF monthly bills per month. email. It is not possible to pay by credit card. All new customers must be approved and credited before a goods shipment can take place. We deliver goods only to dentists and dental clinics. 

Terms of payment
Ongoing month + 10 days.
Credits of return goods are made when we have received the returned goods. Any credit notes will be deducted from the following monthly bill.
In case of late payment, interest and fees are expected in accordance with applicable Danish law.

Delivery
The orders are sent with DPD / PostNord, GLS or Bring. The buyer is not able to choose the carrier. Deliveries are fragile, but when purchased for less than DKK 750.00 incl. VAT is charged to the order a handling fee of DKK 79.00 incl. VAT. Exception: Purchase of plaster products. These are always charged freight. The price for freight of plaster is DKK 3.50 incl. VAT per day kg.
Delivery time is 2-3 days. Goods that are not stocked, however, have longer delivery times. A 1-2 day extra delivery time must be expected for the new shop on the web shop, since the customer must first be approved and credited before the order can be processed.

Cancellation and Return Policy
There are 14 days full return policy, provided the goods are returned in unopened and original packaging. Returns are made at the buyer's own expense and risk. Excluded for the return policy are specially remitted products.
All PluLine products can be tested without risk. That is, if you buy a PluLine product and it does not match your expectations, both the opened and unopened goods can be returned. This applies up to 1 month after the date of purchase.
Upon return, a copy of the original delivery note is attached.

Reservation
We take reservations for any writing errors and the like. and price changes. Reference is also made to Pluradent's current trading conditions. (Note: A link should be made to our current trading terms via the name "Pluradent".)

Alle priser inkl. moms. Fejl, indikationsfejl og prisændringer forbeholdt.
Vi leverer kun til fagfolk i dentalindustrien. Vi forbeholder os ret til at acceptere og udføre din ordre i overensstemmelse hermed.

5% Online-rabatt på alle produkter

Mere end 50 000 produkter tilgængeligt

Kampagner

Hurtig forsendelse

Bestil før kl 15 så vil dine varer blive sendt samme dag

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×